IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy

Organizácia pre informatiku verejnej správy

tives.minv.sk - tivesdmz1a.minv.sk - server v správe organizácie IVeS, Čs. armády 20, Košice. Kontakt: http://www.ives.sk